เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีเอ็น วิศวกรรมการอบรม จำกัด

จากประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปวัตถุดิบ เป็นสินค้าสำเร็จนั้น กรรมวิธีการผลิต ล้วนแล้วแต่มีอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่ทุกกระบวนการ ดังนั้น อันตรายเหล่านี้จะต้องถูกชี้บ่งออกมา เพื่อทำการประเมินและควบคุมอันตรายด้วยกระบวนด้านวิศวกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษาที่ถูกวิธี บริษัท ทีเอ็น วิศวกรรมการอบรม จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญเหล่านี้จึงต้องการมอบองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมโดยทีมงานของบริษัท ทีเอ็นวิศวกรรมการอบรม จำกัด

ช่องทางการติดต่อโทร : 065-359-5996 Line : 3595996
เพิ่มเติม